loading...

Sự kiện nổi bật

Học guitar trên mạng,điều quan trọng khi tự học

02:50:15 - 16/05/2017 - admin

Hiện nay , trào lưu học guitar trên mạng đã vô cùng phổ biến , nhưng việc chỉ học một cách đơn thuần thì sẽ khiến bạn rất mệt mỏi, không tập chung và trở nên chán nản , vậy sau đây , mình xin được chia sẻ một số kiến thức đơn giản cho người mới tập chơi, mẹo để học Guitar trên mạng một cách nhanh chóng, đơn giản , dễ hiểu mà không cần phải nhớ chi tiết từng nốt nhạc trên cần đàn Guitar.

Điều quan trọng khi tự học đàn Guitar

Khoảng cách 1/2 cung giữa 2 nốt tương ứng với 1  phím đàn trên Guitar, tương tự ta có 1 cung tương ứng với 2 phím đàn, quãng 2,3, quãng 6,7 đều có quãng tăng , giảm , trưởng thứ mà quãng 4,5,8 có quãng đúng, tăng và giảm. Ta có thể phân biệt:

Quãng 2 giảm: 0 nửa cung
Quãng 2 thứ: 1 nửa cung
Quãng 2 trưởng: 2 nửa cung
Quãng 2 tăng: 3 nửa cung
Quãng 3 giảm: 1 cung (tức 2 nửa cung)
Quãng 3 thứ: 1 cung rưỡi (tức 3 nửa cung)
Quãng 3 trưởng: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 3 thăng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Quãng 4 giảm: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 4 đúng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Quãng 4 tăng: 3 cung (tức 6 nửa cung )
Quãng 5 giảm: 3 cung (tức 6 nửa cung)
Quãng 5 đúng: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 5 tăng: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Quãng 6 giảm: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 6 thứ: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Quãng 6 trưởng: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 6 tăng: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Quãng 7 giảm: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 7 thứ: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Quãng 7 trưởng: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 7 tăng: 6 cung (tức 12 nửa cung)
Quãng 8 giảm: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 8 đúng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

Nếu như tính theo đơn vị nửa cung thì ta sẽ hình thành được các quãng như trên. Sauk hi đổi quãng thì ta sẽ được quãng 9-a (từ Xi đến Đô là quãng thứ 2 thì từ Đô đến Xi sẽ là quãng 7. Và khi đảo quãng thì quãng trưởng sẽ thành quãng thứ, tăng thành giảm và ngược lại.

Các nốt đàn :

Ta có những nốt dây buông trên đàn :

Theo trình tự thì các dây đàn được đánh số lần lượt :

1 : E ( Mi)

2 : B

3 : G

4 : D

5 : A

6 : E ( Mi )

Từ các nốt này ta sẽ tự suy ra các nốt tiếp theo trên cùng 1 dây đó ( dây Mi , nốt buông là Mi ( E ), ta có : Từ Mi lên Fa là nửa cung tương đương với 1 phím đàn , nếu bấm  dịch lên 1 phím đàn ta sẽ có nốt Fa trên dây Mi , từ Fa đến Sol là 1 cung tương đương với 2 phím đàn , từ vị trí nốt Fa bấm dịch lên 2 phím đàn ta sẽ có nốt Sol và như thế ta có thể biết tất cả những vị trí nốt trên dây Mi. Hình ảnh các nốt trên cần đàn Guitar :

Nếu tự mình suy luận thì việc tìm ra các nốt nhạc sẽ rất dễ dàng so với việc phải tự nhớ các nốt nhạc.

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook