loading...

Sự kiện nổi bật

Cách tạo bảng và các thuộc tính trong HTML của bảng

13:55:37 - 12/11/2016 - admin

Trong lập trình web bằng ngôn ngữ C#,java, hay PHP đều cần sử dụng HTML.Để hiển thị dữ liệu thành các hàng cột thì phải tạo thành bảng.Bảng giúp ta sắp xếp vị trí hình ảnh, văn bản hình ảnh trên web thay vì hiển thị trên trình duyệt như thường lệ.

Vậy để tạo bảng trên trình duyệt web phải sử dụng thẻ gì?

Sử dụng thẻ table sẽ giúp chúng ta có thể tạo bảng trên tài liệu HTML và các cột, hàng trong bảng cũng sẽ phải sử dụng thẻ để xuất ra dữ liệu khác nhau đơn vị của bảng là một ô và được định nghĩa bằng thẻ <TD>

bang-trong-html-th

Xem thêm: Giới thiệu khóa học lập trình android

Một hàng của bảng được xác định bằng thẻ <TR>

Các ô sẽ giúp tạo thành bảng, các hàng tạo thành bảo điều này được định nghĩa trong HTML để tạo ra bẳng và các thẻ TD được lồng trong thẻ TR với thẻ TR được nằm trong thẻ table.

Với thuộc tính Border để sử dụng định nghĩa các ô và cấu trúc của bảng theo thuộc tính này chỉ độ rộng của đường viền nếu như giá trị là 0 thì sẽ không được hiển thị

Một cột trong bảng phần tiêu để có thể định nghĩa bằng TH định nghĩa tiêu đề cho cột VD như <th>EMPloyee Name</th> Trong đó phần tử caption được sử dụng để thêm vào chú thích cho bảng nó sử dụng để mô tả bảng

VD như: <caption>Tạo bảng</caption>

Phần tử này sẽ nằm ngay sau thẻ <table>

Chèn hàng và cốt

Những thẻ <Td> và <tr> được sử dụng để chèn theo thứ tự các hàng và các cột vào trong 1 bảng

Xóa hàng và xóa cột

Để có thể xóa một hàng và xóa thẻ Tr tương ứng với các thẻ TD thì bên trong nó từ một file mã HTML để xóa dòng thứ hai chúng ta cần xóa thẻ TD.

Trộn ô và nối cột hay dòng trong table

Để trộn ô và nối các dòng trong bảng ta sử dụng thuộc tính colspan và rowspan để có thể tạo những ô mà chúng ta có thể nới rộng ra cho hơn 1 dòng hay 1 cột với thuộc tính colspan sử dụng thẻ TH trong đó thì thuộc tính rowspan sử dụng thẻ TD.

Định dạng ô

Chúng ta có thể chỉ định được vị trí văn bản bên trong ô với những thuộc tính căn lề ngang, dọc, trái, phải với việc sử dụng thuộc tính ALIGN giúp căn lề trái, phải, giữa và thuộc tính VALIGN có thể căn lề các vị trí trên, giữa, dưới.

Ngoài việc để xác định vị trí nội dung trong bảng chúng ta cũng có thể thay đổi được kích thước, màu sắc của bảng, chiều rộng, chiều ngang đó là phần trên màn hình bảng sẽ hiện ra.Thuộc tính Width của bảng sẽ thật sự cần thiết với giá trị của witdth có thể định dạng được % và các điểm trong bảng.

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook