chăm sóc tóc

10 Điểm ngộ nhận về dầu xã

10 Điểm ngộ nhận về dầu xã

1. Tôi không để ý dầu xả vì tóc tôi đẹp? Ai cũng từng nghĩ thế nhưng theo thời kì dưới các tương tác tạo kiểu như uốn , duỗi , nhuộm , sấy khô hay ...

Các tin khác