loading...

Chi phí học lập trình C đối với học sinh THPT (cấp 3)

01:58:18 - 26/09/2018 - admin

Chi phí học lập trình C đối với học sinh THPT (cấp 3) là điều mà các phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm khi bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C. Vậy chi phí như thế nào là hợp lý, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng? Cùng tham khảo khóa học lập trình C của Devpro Việt Nam để nắm được chi tiết nhé!

Chi phí học lập trình C cơ bản tại Devpro Việt Nam hiện nay có giá là 3.500.000 đồng/ 10 buổi học, mỗi lớp không quá 10 học viên để nhằm tương tác giáo viên với học viên được tối ưu nhất, mức giá này là rất tiết kiệm so với mức giá tại các cơ sở dạy khác với cùng một nội dung học. Lập trình C là ngôn ngữ cơ bản mà bất cứ lập trình viên nào cũng cần nắm chắc, nó là cơ sở để các học viên bắt đầu phát triển các ngôn ngữ chuyên sâu hơn.

Nội dung khóa học chuyên sâu hơn hẳn các cơ sở khác, bao gồm các nội dung sau:

PHẦN 1: HỌC VỀ C: BÀI 1. GIỚI THIỆU, CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 • Lịch sử phát triển
 • Công cụ và kĩ thuật lập trình
 • Ngôn ngữ lập trình là gì
 • Ngôn ngữ C/C++ là gì
 • Cách thức hoạt động của các trình biên dịch
PHẦN 1:BÀI 2. HƯỚNG DẪN VIẾT LỆNH, KHAI BÁO BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU TRONG C
 • Kiểu nguyên, thực, logic, ký tự
 • Định nghĩa kiểu dữ liệu
 • Biến: định nghĩa, khai báo, tiêu chuẩn, sử dụng
 • Hằng: định nghĩa, khai báo, sử dụng
 • Biểu thức: toán tử toán học, toán tử bit, toán tử logic, toán tử điều kiện, toán tử quan hệ,…
 • Độ ưu tiên toán tử
PHẦN 1: BÀI 3. CÁC KIỂU DỮ LIỆU (P2), BIỂU THỊ THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH
 • Câu lệnh
 • Chuỗi: chuỗi định dạng
 • Định dạng nhập, xuất, một số hàm cơ sở, hàm thông dụng
 • Ngôn ngữ tự nhiên
 • Sơ đồ logic
 • Giả mã
 • Ngôn ngữ lập trình
PHẦN 1: BÀI 4. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
 • IF, IF…ELSE
 • SWITCH
 • Lặp: FOR, WHILE, DO…WHILE
 • Các lệnh đặc biệt: BREAK, CONTINUE,…
PHẦN 1: BÀI 5. HÀM
 • Khái niệm, cú pháp
 • Định nghĩa hàm
 • Phạm vi ảnh hưởng
 • Tham số, lời gọi hàm
 • Đệ quy
PHẦN 1: BÀI 6. MẢNG
 • Mảng 1 chiều
 • Bài toán cơ bản: nhập xuất, tìm kiếm, kiểm tra
 • Mảng 2 chiều
 • Bài toán: tách mảng, gộp mảng, min, max, sort, thêm sửa xoá
 • Mảng 2 chiều: Ma trận vuông và các thao tác trên ma trận
PHẦN 1: BÀI 7. XÂU- CHUỖI KÍ TỰ
 • Định nghĩa
 • Hàm thư viện tương tác với kiểu kí tự
 • Bài toán: chuẩn hoá văn bản, đếm chữ, đếm kí tự,tìm kiếm trong thư viện kí tự.
PHẦN 1: BÀI 8. KIỂU CẤU TRÚC
 • Khai báo và sử dụng
 • Mảng cấu trúc
 • con trỏ
 • Bài toán: xây dựng stack, queue
PHẦN 1: BÀI 9. VÀO RA FILE
 • Đọc-ghi file text
 • Đọc ghi file binary
 • Ứng dụng vào ra file làm thư viện sách
PHẦN 1: BÀI 10. KIỂM TRA KIẾM THỨC
 • Biến-Hằng-Hàm
 • Mảng-Kí tự-Chuỗi
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Vào ra file text và binary
PHẦN 2: HỌC VỀ C++: BÀI 11. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ C++
 • Phân biệt C-C++
 • Làm quen hệ thống thư viện C++
 • Định nghĩa các key-word của C++
 • Hệ thống thư viện STL
PHẦN 2: BÀI 12. LÀM QUEN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 • Tính chất của hướng đối tượng
 • Class
 • Object
 • Overload
 • Đa hình
 • Bài tập: quản lý danh sách sinh viên, quản lý thư viện
PHẦN 2: BÀI 13. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHẦN 2
 • Abtracts
 • Interface
 • Bài tập quản lý xe cộ
PHẦN 2: BÀI 14. MỞ RỘNG C++
 • Vào ra file
 • Quản lý bộ nhớ động
 • Lập trình mẫu
 • Xử lý trước
 • Đa luồng
 • Bài tập: đọc ghi json, txt,…
PHẦN 2: BÀI 15: TỔNG HỢP VÀ LUYỆN TẬP Viết một số thuật toán đặc trưng như sắp xếp, thao tác ma trận, các bài toán quản lý trên console

Mục đích của lớp học lập trình C của Devpro Việt Nam chính là giúp các em phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo thông qua quá trình từ học những kiến thức căn bản cho tới ứng dụng vào sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng. Là một giảng viên tâm huyết, có nhiều năm trong việc giảng dạy Ths. An Văn Minh – Giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội hiện nay là giảng viên chính của khóa học lập trình C tại Devpro. Từng đạt giải nhất giáo viên giỏi cấp thành phố (Cơ sở dữ liệu), các môn giảng dạy chính của thầy: Khai phá dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Khai phá dữ liệu web,…với kỹ thuật lập trình chính là C. Thầy là người không chỉ sát sao chăm sóc học viên mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa các học viên bất cứ lúc nào.

Với mức giá hợp lý, nội dung sâu và đầy đủ, giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm thì Devpro Việt Nam xứng đáng là cơ sở dạy lập trình C tốt nhất hiện nay.

Nguồn: http://lamtocdep.vn/

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook